RSS

Γιατί κάποιος να επιλέξει σχολές που οδηγούν στα πράσινα επαγγέλματα

06 Μάι.

Στροφή όλο και περισσότερων νέων σε σπουδές που σχετίζονται με τα λεγόμενα «πράσινα επαγγέλματα» καταγράφεται τα τελευταία χρόνια, καθώς την επόμενη πενταετία αναμένεται αν «ανοίξουν» χιλιάδες θέσεις εργασίας στις χώρες της Ευρώπης.

Σύμφωνα με το «ΕΘΝΟΣ», οι υποψήφιοι θα πρέπει να μελετήσουν προσεχτικά το φετινό μηχανογραφικό και αν βρουν τα τμήματα που οδηγούν άμεσα ή έμμεσα στις «πράσινες θέσεις εργασίας». Μάλιστα, θα πρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι οι βάσεις εισαγωγής είναι χαμηλές για την πλειονότητα των τμημάτων, καθώς σε ελάχιστες περιπτώσεις απαιτούν πάνω από 13 με 14 χιλιάδες μόρια.

Όλες οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια δείχνουν ότι θα ανοίξουν χιλιάδες θέσεις εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη διαχείριση των αποβλήτων, την πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, την ανακύκλωση ή ακόμη και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Ακόμη και στην Ελλάδα που πλήττεται από την οικονομική κρίση, ο κλάδος που σχετίζονται με τις καθαρές μορφές ενέργειας δεν έχει σταματήσει να αναπτύσσεται.

Την περσινή χρονιά, οι βάσεις εισαγωγής στα τμήματα που οδηγούν στα «πράσινα επαγγέλματα» σημείωσαν άνοδο λόγω και της αυξημένης ζήτησης στα μηχανογραφικά δελτία. Είναι χαρακτηριστικό ότι το τμήμα Γεωπονίας Θεσσαλονίκης επιλέχθηκε συνολικά από 6.995 υποψηφίους, ενώ το Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος που εδρεύει στην ίδια πόλη από. 4.072.

Πιο συγκεκριμένα, η βάση εισαγωγής στο τμήμα Γεωπονίας Θεσσαλονίκης έφτασε τα 14.202, στο Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα 13.147, ενώ στο Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Αθήνας η βάση διαμορφώθηκε τα 12.944 μόρια.

Τα τελευταία χρόνια τα τμήματα και οι ειδικότητες που προσφέρονται από τα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα προσαρμόζονται στις ανάγκες για μια βιώσιμη – αειφόρο ανάπτυξη προσφέροντας νέους επαγγελματικούς ορίζοντες. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) παρέχουν πλήθος πράσινων ειδικοτήτων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες των υποψηφιων και της αγοράς εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι ανωτάτων/ανωτέρων σχολών μπορούν ακόμη να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών για να αποκτήσουν εξειδίκευση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και αειφορικής ανάπτυξης ου θα τους δώσουν ένα επιπλέον «όπλο» στη μάχη για μια θέση στην αγορά εργασίας.

Οι κλάδοι που γνωρίζουν μεγαλύτερη ανάπτυξη

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι οι οποίοι θα κληθούν μετά το τέλος των Πανελλαδικών να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό δελτίο, το «Εθνος-Παιδεία» περιγράφει τους κλάδους που γνωρίζουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη καθώς και τις δραστηριότητες με τις οποίες συνδέονται. Πιο συγκεκριμένα:

Γεωργός (βιολογικής γεωργίας): Η βιολογική γεωργία διαφέρει από τα άλλα συστήματα γεωργίας σε πολλά σημεία.

Ευνοεί τις ανανεώσιμες πηγές της ανακύκλωσης επιστρέφοντας στο έδαφος τα θρεπτικά συστατικά που βρίσκονται στα κατάλοιπα.

Η βιολογική γεωργία σέβεται τα συστήματα του ίδιου του περιβάλλοντος για την καταπολέμηση των παράσιτων και των ασθενειών στις καλλιέργειες και στην κτηνοτροφία και αποφεύγει τη χρησιμοοίηση συνθετικών παρασιτοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, χημικών λιπασμάτων, αυξητικών ορμονών, αντιβιοτικών ή γενετικών τροποποιήσεων. Ο γεωργός βιολογικής γεωργίας χρησιμοποιεί ένα φάσμα τεχνικών που βοηθούν τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και μειώνουν τη ρύπανση .

 

Γεωπόνος φυτικής παραγωγής κατεύθυνση φυτοπροστασίας περιβάλλοντος: Σχεδιάζει συμβουλεύει και εφαρμόζει μελέτες και προγράμματα γεωργικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης με στόχο την αύξηση της παραγωγής και την ποιοτική βελτίωσή της. Ο γεωπόνος ως σύμβουλος παραγωγής παρέχει συμβουλές στους αγρότες ή κηπουρούς για το είδος και τον τρόπο καλλιέργειας των φυτών ανάλογα με το κλίμα και το έδαφος κάθε περιοχής. Διαπιστώνει διάφορες ασθένειες της παραγωγής ή των φυτών και υποδεικνύει τρόπους αντιμετώπισής τους. Δίνει πληροφορίες και συμβουλεύει για τη χρήση νέων υβριδίων και για την αγορά των κατάλληλων γεωργικών μηχανημάτων. Επιπλέον συμβουλεύει τους αγρότες για την εκτροφή, διατροφή και αναπαραγωγή των αγροτικών ζώων. Ο γεωπόνος, ως ερευνητής, ερευνά και εφαρμόζει πρότυπες και νέες υβριδικές καλλιέργειες.

Μηχανικός περιβάλλοντος: Μεταξύ αλλων, ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους αρμόδιους φορείς για περιβαλλοντικά θέματα, συλλέγει στοιχεία, εκπονεί μελέτες και τις παρουσιάζει σε εμπλεκόμενους φορείς. Ακόμη, σχεδιάζει, εφαρμόζει και ελέγχει προγράμματα για την προστασία και τη δισχείριση του περιβαλλοντος.

Τεχνικός βιολογικής – οικολογικής γεωργίας: Στόχος της ειδικότητας αυτής είναι n παραγωγή προϊόντων φιλικών στο φυσικό περιβάλλον και τον άνθρωπο. Ο τεχνικός βιολογικής γεωργίας έχει τπ δυνατότητα να εφαρμόσει καθαρές τεχνολογίες για νέες δυναμικές καλλιέργειες με σκοπό την αντικατάσταση και συμπλήρωση αναγκαίων γεωργικών προϊόντων τα οποία σε πολλές περιπτώσεις εισάγονται από ξένες χώρες. Επίσης ο τεχνικός βιολογικής γεωργίας μπορεί να καταστρώνει καλλιεργητικό σχέδιο για τη με¬ τάβαση της συμβατικής καλλιέργειας σε βιολογική.

 Τεχνολόγος ενέργειας: Ο τεχνολόγος ενέργειας μπορεί να ασχοληθεί επαγγελματικά με όλα τα αντικείμενα της ενεργειακής τεχνολογίας και ειδικότερα με τα αντικείμενα της ενεργειακής μηχανολογίας και της ενεργειακής ηλεκτρολογίας στα οποία περιλαμβάνεται η διαχείριση, η ορθολογική χρήση ενέργειας και οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ακόμη δραστηριοποιείται με τη σχεδίαση, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, επίβλεψη, συντήρηση, και επισκευή του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων όλων των ενεργειακών συστημάτων.

 

 

Πηγή – περισσότερα: https://www.alfavita.gr/arthron/giati-kapoios-na-epilexei-sholes-poy-odigoyn-sta-prasina-epaggelmata

Advertisements
 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: